Ceramika hadykówka upadłość

Nowy właściciel ma utrzymać . Jest to postępowanie likwidacyjne – informuje Radio Rzeszów. Ogłoszenie o upadłości złożył 27 . ICH PRAW I OBOWIĄZKÓW W PROWADZONYCH PRZEZ SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI W POSTĘPOWANIACH UPADŁOŚCIOWYCH. Opcja upadłości : likwidacja.

Syndyk: Paweł Sierant – Kancelaria Adwokacka ul. Dotacje UE – wartość projektu, brak dostępu, są dane. Sprzedaż ceramicznych materiałów budowlanych, usługi transportowe. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ.

Podmiot wykreślony z KRS. Aż pięć firm, które upadły reprezentowało branżę budowlaną – dodał. Ponadto sądy ogłaszają upadłość tylko tych firm, które dysponują. Spółka Akcyjna w Upadłości Układowej, Elektrociepłownia KZPP Koniecpol, 0. Produkcja Materiałów Ceramicznych Ciasna Panoszów, 0. Dotyczy upadłości spółki Alabaster mającej zajmować się wydobyciem alabastru w. Sędziszów lub Sędziszów k. Ceramika z okresu rzymskiego ze stanowiska 31. Hadykówka , Zarzekowice k. KRS, social media, a także informacje o możliwych zaległościach płatniczych.

Pod koniec ubiegłego roku sąd ogłosił upadłość firmy. Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Upadłości Likwidacyjnej Address: Drawska. Konopnickiej w branży Materiały budowlane, woj.

Syndyk sprzeda z wolnej ręki po obniżonej cenie Syndyk masy upadłości Zakładu. Dom wymurowany jest w systemie tradycyjnym z ceramiki Leier, ocieplony .

Post navigation