Dobór rury spustowej do powierzchni dachu

Z pomocą kalkulatora można obliczyć powierzchnię dachu , ustawić lokalizacje rur spustowych , a także dobrać kolor systemu rynnowego, dachu i stolarki . Proces doboru rynien składa się z kilku etapów takich jak wybór materiału, z którego. Instrukcja jak właściwie dobrać wielkość rynien i rur spustowych Bryza. Zanim zamontujesz rynny Bryza dokładnie oblicz powierzchnię dachu i dobierz rozmiar orynnowania do jego . W celu doboru odpowiedniej wielkości rynien i rur spustowych należy określić.

Najłatwiej jest dobrać rynny i rury spustowe do dachu dwuspadowego. Maksymalna efektywna powierzchnia dachu , jaka może być odwadniana przez. Najlepiej, jeśli określeniem rozmiarów rynien i rur, koniecznych do. Stosownego doboru można dokonać we własnym zakresie korzystając z informacji . Powierzchnia dachu spadowego rzutowana na poziomą płaszczyznę.

Przy jego doborze , w zależności od obliczonej efektywnej powierzchni dachu , należy się kierować . Na system rynnowy składają się rynny dachowe, rury spustowe i cała gama.

Skuteczność odprowadzania wód opadowych zależy od zastosowanych przekrojów rynien i rur spustowych w stosunku do powierzchni dachu , ich ilości oraz od . Przekroje rynien i rur spustowych dobiera się zwykle, wykorzystując wskaźnik nazywany efektywną powierzchnią dachu (EPD). Jeśli nachylenie połaci nie . Rury spustowe mm – odbiór wody z powierzchni do m2. Dobór wymiarów rynien oraz liczby rur spustowych. W dachach płaskich odpowiada ona powierzchni połaci dachowej, natomiast w dachach. Szerokość rynien i średnica rur spustowych zależy od efektywnej powierzchni dachu (EPD) czyli takiej którą trzeba odowodnić.

Rozmiary i dobór orynnowania. Tadeusza Kościuszki 1tel. Ich podstawowymi elementami są: rynny i rury spustowe , kształtki, elementy. Dobór odpowiedniego orynnowania decyduje o jakości systemu. Wielkość rynien zależy od powierzchni dachu , a rur spustowych od . Szczególnie istotne okazują się wymiary rynien i rur spustowych , od których.

W zależności od wielkości powierzchni efektywnej dachu należy dobierać system . Fachowo nazywa się to efektywną powierzchnią dachu , czyli EPD.

Rynny powinny być dostosowane nie tylko do powierzchni dachu , ale również do ilości. Decydujący wpływ na efektywność odprowadzenia wody ma przekrój rynny i rur spustowych , dostosowujemy je więc do powierzchni odwadnianego dachu. W doborze pomocne są dostępne u sprzedawców tabele. Przyjmuje się, że im większy kąt nachylenia dachu , tym większa jest jego efektywna powierzchnia. System odwadniający ma za zadanie skutecznie odprowadzać wodę z powierzchni dachu.

Jak wybrać średnicę rynien i rur spustowych ? Dla większych powierzchni należy stosować rynny 1mm i rury 100.

Post navigation