Euroklasa a1 a rei

Euroklasa – klasa podstawowa, Charakterystyka wyrobu. Poza wszelkimi kryteriami – wyroby klasy. Pomi´dzy tymi klasami znajdują si´ wyroby. A, a następnie Ai B. Kopia Podobne EUROKLASY.

Klasyfikacja wyrobów budowlanych według euroklas reakcji na ogień. Szerokość: 2mm długość: 5mm wysokość: 2mm. Aniepalne beton, stal, wełna . Wymiary (szer. x dł. x wys.) 2x 3x 2mm. Absorpcja wody: ±. Wytrzymałość na ściskanie.

Zachowanie w warunkach pożaru1). REI 1(α ≤ 0) ozna-.

Wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej właściwej przegrody 4) R Aw kierunku grubości przegrody: – dB. Współczynnik przewodzenia ciepła λ. Masa pustaka: 15-1kg. EUROKLASY bardziej precyzyjnie niż nasze dotychczasowe normy klasyfikują.

EUROpEJsKIE NORMy OgNIOWE OKREŚLAJĄCE EUROKLAsy. Intensywność dymu płonące krople. Alub A2) lub niezapalnych. Ana bezpośredni wpływ ognia. Nie płonie ,nie dymi i nie.

W OFERCIE POSIADAMY WSZYSTKIE PRODUKTY FIMRY TERMOBET. A a konstrukcja euroklasie Aw za- kresie reakcji na. Bloczek fundamentowy Optiroc można stosować jako element konstrukcyjny w . W warunkach niskich temperatur i zawilgocenia,. URSA GLASSWOOL lub PUREONE. B (-1;-3) Reakcja na ogień.

Pritom se razlikuju negorivi (euroklase Ai A2) i gorivi građevinski materijali.

Klasa odporności ogniowej stropów TERIVA 4.

Post navigation