Paroc fal 1

PAROC FALto płyta lamellowa z wełny mineralnej stosowana do izolacji stropu metodą klejenia z wykończeniem cienkowarstwowym tynkiem, lub barwiona zaprawą klejową. Powierzchnia płyty lamellowej wykonana jest metoda lekką mokrą. Warstwę izolacyjną należy pokrywać tynkiem zgodnie z instrukcjami . PAROC FAL płyta lamellowa przeznaczona do izolacji termicznej i akustycznej: – ścian zewnętrznych, metodą lekką mokrą (system bezspoinowego ocie- plania ścian),.

Produkt może być zagruntowany po- wierzchniowo PAROC FAL 1c.

PAROC FAL to płyta z wełny kamiennej cięta w lamelki o prostopadłym układzie włókien. PAROC FAL Płyta do fasad otynkowanych, metoda lekko mokra, płyta lamellowa z wełny kamiennej. Realizowane jest zamówienie produktów PAROC powyżej palet produktów dla jednej lokalizacji inwestycji. Pełny wybór materiałów budowlanych. Sztywna, ogniochronna płyta lamelowa z wełny kamiennej, o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, odporna na działanie związków alkalicznych.

Niepalna płyta o lamellowym układzie włókien z wełny kamiennej o. Reakcja na ogień, Euroklasa wysokich właściwościach termoizolacyjnych. Płyta lamellowa, przeznaczona do izolacji fasad otynkowanych (metoda BSO).

Do podłoża może być mocowana za pomocą zaprawy klejowej lub zaprawy klejowej i łączników mechanicznych. Przeznaczona do izolacji termiczne i akustycznej ścian zewnętrznych budynków. PAROC FALis a stone wool lamella that can be glued directly onto a concrete ceiling with adhesive. The surface of the lamella can be coate thereby decreasing the installation time and need for adhesive. With its excellent stone wool alkali resistance, finish the surface with rendering.

Render the surface of insulation . Zobacz inne Ocieplenie i izolacja, najtańsze i najlepsze oferty. Grubość izolacji i wartość współczynnika przenikania ciepła U dla pełnego sufitu betonowego mm mm. Izolacja cieplna PAROC FAL , deklarowany współczynnik przewodzenia . Gwarancją trwałości elewacji jest stosowanie właściwych materiałów i technologii. Sprawdzenie jakości i nośności podłoża (tynki odparzone należy skuć, a ubytki wyrównać zaprawą). PRAWIDŁOWA IZOLACJA PAROC FAL 1. Izolacja fasad metodą lekką mokrą wełną kamienną PAROC FAL 1. Przygotowanie – narzędzia, materiały, rusztowania.

Professional solutions always in stock. Kontaktní fasádní izolace – lamelové izolace pro různé omítnuté aplikace.

CENA PROMOCYJNA OD op. On flat roofs or roofs with a small slope, Parocs products for cut to fall help build up an adequate slope and.

Post navigation