Reakcja na ogień npd

Jak zmieniły się zapisy dotyczące klas reakcji na ogień wyrobów. Rozporządzenie dostosowało definicję najniższej klasy reakcji na. Tabelka z przykładami klas reakcji na ogień uzyskiwanymi przez . Odporność na ogień zewnętrzny.

Bezpieczeństwo użytkowania.

Przeczytaj koniecznie: Bierna ochrona ppoż. Czy klasyfikacja „ reakcja na ogień ” znaczy to samo, co „ odporność . Unii Europejskiej w zakresie reakcji na ogień dla wszystkich wyrobów budowlanych, łącznie z wyrobami wbudowanymi w elementy budowlane. PN-EN) opisania niektórych właściwości materiału.

Ciągłe spalanie w postaci żarzenia. Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska. Właściwości antystatyczne. Przepuszczalność pary wodnej.

Działanie ognia zewnętrznego. Trwałość reakcji na ogień w funkcji. Skrót NPD (parametry nieokreślane) będzie widoczny na etykiecie. Reakcja na ogień , zachowanie przy pożarze. Zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Wytrzymałość na ścinanie. Długotrwała nasiąkliwość wodą poprzez całkowite zanurzenie. Zasadnicze charakterystyki. NPD – nie określono właściwości użytkowej.

Do zastosowań objętych przepisami w zakresie reakcji na ogień. Wskaźnik pochłaniania dźwięku Pochłanianie dźwięku NPD. NPD : No Performance Determined (właściwości użytkowe nieustalone). System (do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień ). Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu. Emisja substancji korozyjnych.

AVCP System dla reakcji na ogień.

Post navigation