Lucerna mieszańcowa odmiany

W uprawie rozpowszechnione są dwa gatunki lucerny o cechach zbliżonych do siebie – lucerna siewna i mieszańcowa. Plantacje nasienne lucerny mieszańcowej najlepiej zakładać na glebach słabszych niż te, które są zalecane do uprawy na paszę. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem, przewyższającym około wszystkie odmiany krajowe. Charakteryzuje się obfitym kwitnieniem i zwiększoną odpornością na okresowe chłody w fazie zawiązywania strąków, co zapobiega opadaniu zawiązków.

Cechą charakterystyczną odmiany jest znacznie wydłużony kwiatostan oraz podwojona liczba kwiatów przez co znacznie zwiększono plon nasion, białka i j masy.

Odmiana o wyprostowanych łodygach, nie wylega. Jej wymagania klimatyczno-glebowe są takie same jak polskich odmian lucerny mieszańcowej. Drugim najczęściej spotykanym gatunkiem uprawianym w naszym kraju jest lucerna mieszańcowa. Ta odmiana posiada liczne właściwości lecznicze, jest doskonałą rośliną pastewną, a przy tym jej cena jest atrakcyjna. Właściciel odmiany : Hodowla Roślin Bartążek Sp.

Hodowla zachowawcza i reprodukcja: Kieleckie Przedsiębiorstwo Nasienne CN Kielce ul. Opis botaniczny: odmiana średnio wczesna, . W naszych warunkach znaczenie gospodarcze ma lucerna siewna i lucerna mieszańcowa w uprawie na zielonkę, przy czym lucerna mieszańcowa cechuje się lepszą zimotrwałością, lepszą wytrzymałością na okresowe posuchy i mniejszymi wymaganiami glebowymi i uprawowymi.

Plonowanie i trwałość mieszanek lucerny z trawami zależy od doboru gatunków i odmian tych roślin. W naszym kraju największe znaczenie gospodarcze posiadają dwa wieloletnie gatunki lucerny : siewna i mieszańcowa. Odmiany lucerny siewnej obecne na rynku nasiennym pochodzą z zagranicy, natomiast lucerna. Przy słabszym pH warto zastanowić się nad wapnowaniem lub zastąpieniem lucerny siewnej, lucerną mieszańcową , która jest nieco mniej wrażliwa na ten czynnik, a ponadto cechuje się wyższa trwałością. To samo dotyczy mieszanki z trawami, ponieważ gatunki i odmiany dopiera się tutaj pod kątem rośliny dominującej.

White Lupin, Lupinus albus L. Narrow Leaved Lupin, Lupinus angustifolius L. Yellow Lupin , Lupinus . Kukurydza, Maize, Zea mays L. Len oleisty, Linsee Linum usitatissimum L. W opracowaniu wykorzystano wyniki wszystkich doświadczeń. Zbadano odmian , wśród nich odmian lu- cerny siewnej i dwie krajowe odmiany lucerny mieszańcowej. W tym gatunku oferujemy odmiany róznych firm polskich i zagranicznych. Informację o dostepnosci odmian udzielają działy handlowe poszczególnych Oddziałów.

Małopolska Hodowla Roślin Sp z o. Sapele Design, projekt graficzny: ArtMedia.

Pozostałe gatunki (esparceta, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, lucerna siewna i mieszańcowa ) reprodukowano na powierzchni mniejszej niż proc. Rozmiary uprawy na nasiona podawane przez PIORiN dotyczą jedynie terytorium naszego kraju. Strona główna Odmiany Kometa. Prawidłowy proces zakiszania lucerny udaje się przy zawartości j masy powyżej przy udziale konserwantów. Koniczyna czerwona WYSYŁKA lucerna nasiona konieczyna trawa materiał.

Rolnictwo Produkty rolne. BIG-AGROpl Dostawy cały kraj! Lucerna NASIONA najlepsze odmiany !

Post navigation