Torkretowanie na mokro

Służą do tego profesjonalne zestawy maszyn: torkretnice lub pompy podające współpracujące z odpowiednim kompresorem powietrza. Wyróżnia się dwie metody natryskiwania betonu: . Istnieją dwie różne metody torkretowania: – metodę mokrą ( torkret mokry ) – metodę suchą (torkret suchy). Najogólniej ujmując zasadnicza różnica między obiema metodami sprowadza się do miejsca podania wody do suchych składników mieszanki betonowej (lub zaprawy).

Firma Tergon stosuje dwie metody aplikacji betonu i zapraw naprawczych w technologii torkretu – metodę suchą (torkret na sucho) oraz metodę mokrą ( torkret na mokro ). Podstawową różnicę pomiędzy powyższymi metodami stanowi sposób transportu mieszanki oraz punkt połączenia wody z pozostałymi składnikami.

Metoda mokra – jest procesem sprowadzającym . Od kilku lat zajmujemy się torkretowaniem. Nabyte doświadczenie w natrysku betonu nabyliśmy przy budowie skateparków. W pierwszym przypadku stosujemy gotową mieszankę o ustalonej konsystencji przygotowywaną na węźle betoniarskim i dostarczoną do torkretnicy. Zadania metodą „na sucho” realizujemy, wykonując natryski konfekcjonowaną mieszanką dostarczoną na plac budowy . Do początku lat 60-tych stosowano tylko torkretowanie na sucho, potem zaczęto stosować także torkretowanie na mokro. Pierwsze próby dodawania mikrozbrojenia do torkretu datują się na późne lata siedemdziesiąte, zaś upowszechnienie torkretu zbrojonego nastąpiło we wczesnych latach osiemdziesiątych.

Techramps- torkretowanie -natrysk-betonu-na – mokro -1.

Bowl wykonany metoda natrysku na mokro – torkretowania. Rozróżniamy dwie metody natrysku torkretu: metodą suchą oraz metodą mokrą. Jeśli stosujemy metodę „na mokro ” to po wymieszaniu składników torkretu w określonej proporcji w zbiorniku . Beton natryskowy często przedstawiany jest nie jako materiał, ale jako proces ( nazywany również torkretowaniem).

Obie me- tody wykonania betonu natryskowego, mokra i sucha, prowa- dzą do wzmocnienia właściwości betonu – wyższej wytrzyma- łości i trwałości oraz niższej przepuszczalności. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane „ TORKRET ” sp. W metodzie mokrej takie zmiany są moŜliwe dopiero po przerwaniu procesu natrysku i opróŜnieniu węŜy trans-. Stosować kruszywo bez doziarnienia. Wykonujemy roboty torkretowe dwiema znanymi metodami: metodą na mokro oraz metodą na . Głównie rozwijała się technologia torkretuj mokrego.

Torkret (beton natryskowy). Obecnie na świecie funkcjonuje termin beton natryskowy lub torkret. ZT to zaprawy służące do wypełniania ubytków w czasie renowacji betonów, odtwarzania otuliny na betonie zbrojonym itp.

ZT pozwala się lekko i dobrze obrabiać. Wygładzanie powierzchni zaprawy weber. Aplikacja wymaga doświadczenia operatora torkretnicy w kontro- lowaniu mieszanki (regulacji optymalnej ilości wody) oraz specjali- stycznych urządzeń o niezbędnej wydajności.

Post navigation