Torkretowanie w górnictwie

Pierwsze próba zastosowania torkretu w górnictwie miało miejsce w. Nie zakończyła się ona jednakże powodzeniem z powodu słabej przyczepności natryskiwanej mieszanki do ociosów. Marek Cała – Katedra Geomechaniki, Budownictwa i . Istnieją dwie różne metody torkretowania : – metodę mokrą ( torkret mokry) – metodę suchą ( torkret suchy). Najogólniej ujmując zasadnicza różnica między obiema metodami sprowadza się do miejsca podania wody do suchych składników mieszanki betonowej (lub zaprawy).

Metoda mokra – jest procesem sprowadzającym . Wprowadzenie Obudowa torkretowa powstaje w wyniku natryskiwania zaprawy lub betonu na powierzchnię wyrobiska. Stosowana jest głównie w celu uszcze. Technologia torkretowania. Przemawia za tym rachunek ekonomiczny oraz poziom.

Key words: roadway supports, mining, corrosion, . Szczególnie podczas napraw, wzmocnień i wznoszenia obiektów, a także w trudno dostępnych miejscach.

Wykonanie nowych głowic słupów metoda torkretowania. Zakres wykorzystywania Maszyny do natryskiwania betonu typu SSB (maszyny do torkretowania ) są przeznaczone do natryskiwania mieszanek betonowych tzw. Obudowa wyrobisk górniczych (komór) o specjalnym przeznaczeniu i długim okresie użytkowania m in.

Torkret (beton natryskowy) generalnie . W górnictwie : w szybach, chodnikach i wyrobiskach podziemnych. Oprócz powyżej wymienionych zastosowań torkret sprawdza się również jako obudowa wykopów lub wzmocnienie skarp. Uwzględniając parametry tego produktu spoiwo typu MD-T ( torkret ) może być stosowany do: ○ torkretowania wyrobisk górniczych ,. Nazwą tą określa się też wynik działania, czyli beton natryskowy. Metodę stosuje się przeważnie przy pracach naprawczych i renowacyjnych.

KWK „Jas-Mos” roboty górnicze polegające na wzmacnianiu obudowy i zabezpieczeniu przed postępem korozji poprzez nakładanie warstwy torkretu na powierzchni. Zastosowanie naprawy powierzchniowe konstrukcji. FT-jest materiałem jednoskładnikowym na bazie spoiwa żużlowego, wyselekcjo- nowanych kruszyw oraz aktywatorów wiązania i domieszek modyfikujących. Po wymieszaniu z wodą w dyszy agrega- tu do torkretowania na sucho wiąże po kilku minutach.

Tworzy powłokę natych- miast odporną na odrywanie i . Chopy chodzą do kotwienia, klejenia, doszczelniania i torkretowania. W związku, że robota ze środkami chemicznymi mają 6h zawsze.

Przy torkretowaniu też byłem i robota luźna jak chuy. Zapylenie znikome, wszystko na.

Post navigation